غیر از ما هومو ساپینس ها، هزاران میلیارد موجود زندۀ دیگر روی کره ی زمین هستند و برایشان تفاوت گریه و خندۀ ما همان قدر قابل درک است که تفاوت دو زوزۀ گرگ برای ما.

دسته: کوته‌نوشت
 برچسب: ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!