دلم یه دوستی میخواد که از این توصیه ها بکنه به جای نصایح تُ…می. همین!

منبع تصویر

دسته: پر.آ.کنده
 برچسب: , ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!